Jabberwocky

Jabberwocky. Het nonsensgedicht Jabberwocky van Lewis Carroll in een nieuwe Nederlandse, zes bestaande Nederlandse, twee Afrikaanse vertalingen, met begeleidend essay.

Vertaling en essay door Jur Koksma & Joeps Stapel

Samenstelling: Henri Ruizenaar, 2018.
60 pagina’s
ISBN 78-90-827987-1-5
Prijs € 20

Henri Ruizenaar heeft zes Nederlandse en twee Afrikaanse vertalingen bijeengebracht van Jabberwocky, het beroemde nonsensgedicht uit Through the looking-glass. Indien voorhanden is van dezelfde vertaler ook steeds de verhelderende (en geestige) dialoog opgenomen die Alice met Humpty Dumpty voert over de beroemde eerste strofe.

Speciaal voor deze uitgave maakten Jur Koksma en Joep Stapel bovendien een nieuwe Nederlandse vertaling van Jabberwocky. Zij schreven ook een begeleidend essay over hun ‘gevecht met de Jabberwock’ en de oplossingen die verschillende vertalers voor de Jabberwocky-puzzel hebben gevonden.

De vormgeving van Jabberwocky is verzorgd door Iris Cousijnsen.

Harm-Jan van Dam schreef een fraaie recensie in Filter, tijdschrift over vertalen. Ook op HANTA verscheen een lovende recensie.

‘Jabberwocky’ kan worden besteld via de website van het Lewis Carroll Genootschap.